Ana səhifə / Zavodlar / Məhsullar / Hesabatlar / Əlaqə

Qazma avadanlığı və alətləri

Kəşfiyyat qazma qurğuları
URB – 2, 5A –KamAz Kəşfiyyat qazma qurğusu
Qazma kompleksi QK-60 BF / QK-80 BF
Qazma kompleksi QK-60 BF / QK-80 BF Qazma kompleksi Azinmaş 80/100/125 BF (MZKT)

Qazma buruqları
Buruq ВБМА-53х320
Buruq ВС-125x36
Buruq ОУ-200х41
Buruq ВБ-53х320М

Özül
Özül ОБ-53
Özül ОБ-53М
Özül ОБ-53М-5

Qaldırıcı qurğu PVL-60
Elektrik bucurğadı olan qaldırıcı PVL 60

Qazma rotorları
Qazma rotorları Р360-Ш14
Qazma rotorları Р560-Ш8М

Pnevmatik tutan 
Pnevmatik çevli tutucu ПКР-560М-ОП

Manifold enjeksiyonu
MB-2У tipli 2 qazma nasosu üçün basqı manifoldları

Fırlanğıclar
Fırlanma qazması üçün fırlanğıclar ШВ18-50
Fırlanma qazması üçün fırlanğıclar ВБНМ-80
Fırlanma qazması üçün fırlanğıclar ШВ14-170
Fırlanma qazması üçün fırlanğıclar ШВ15-250

Degazator
Degazator DG-2

VS-1 vibrasiya ələk
VS-1 tipli titrəyən ələk

Siyirtmə LRM-100/40
ЗПРМ 100/40 tipli siyirtmə

Geoloji kəşfiyyat qazma borularının qıfılları
Qıfıllar 3-50
Qıfıllar 3-63.5

Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-105-54
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-121-68
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-127x65
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-159-83
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-162-89
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-162x95
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər ЗП-178-102
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API NC-26
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API NC-3;1
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API NC-38
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API NC-40
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API NC-46
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API NC-50
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API 5 ½ FH
Qazma boruları üçün qaynaqlanmış birləşdiricilər по стандарту API 6 ½ FH

Qazma borularının qıfılları
Qazma borularının qıfılları ЗН-95
Qazma borularının qıfılları ЗН-108

Elektrik qazma üçün qazma borularına qıfıllar
Elektrik qazma üsulunda istifadə edilən qazma boruları üçün qıfıllar ЗЭ1-155
Elektrik qazma üsulunda istifadə edilən qazma boruları üçün qıfıllar ЗЭ1-185

Konik stabilləşdirici kəmərləri olan qıfıllar
Konusvari sabitləşdirici zolaqlı qıfıllarЗУК-162

Yüngül lehimli qazma boruları üçün qıfıllar
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-90
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-108
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-116
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-140
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-152
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-172
Yüngül ərintili qazma boruları üçün qıfıllar ЗЛ-197

Qazma çubuqları
Qazma çubuqları ШБД-80-850
Qazma çubuqlarıШБД-80-900
Qazma çubuqları ШБД-80-1200
Qazma çubuqları ШБД-80-1500
Qazma çubuqları ШБД-80-1600
Qazma çubuqları ШБД-125-1050
Qazma çubuqları ШБД-125-1100
Qazma çubuqları ШБД-125-1200
Qazma çubuqları ШБД-125-1500
Qazma çubuqları ШБД-125-1800
Qazma çubuqları ШБД-200-1100
Qazma çubuqları ШБД-200-1500
Qazma çubuqları ШБД-200-1800
Qazma çubuqları ШБД-200-1850
Qazma çubuqları ШБД-200-2100
Qazma çubuqları ШБД-200-2400
Qazma çubuqları ШБД-320-1800
Qazma çubuqları ШБД-320-1850
Qazma çubuqları ШБД-320-2100
Qazma çubuqları ШБД-320-2400
Qazma çubuqları ШБД-320-2700

Elevatorlar
Elevator КМ-60 х125
Elevator КМ-60Н х125
Elevator КМ-73 х125
Elevator КМ-73Н/НП х125
Elevator КМ- 89 х125
Elevator КМ- 89Н/НП х125
Elevator КМ-102 х125
Elevator КМ-102Н х125
Elevator КМ-114х140
Elevator КМ-114Нх140
Elevator КМ-127х140
Elevator КМ-127НПх140
Elevator КМ-129Пх140
Elevator КМ-140х170
Elevator КМ-140Н х170
Elevator КМ-146 х170
Elevator КМ-146Н/НП х170
Elevator КМ-168х170
Elevator КМ-168Н/НП х170
Elevator КМ-178 х170
Elevator КМ-89х200
Elevator КМ-89Н/НПх200
Elevator КМ-102х200
Elevator КМ-102Нх200
Elevator КМ-114х250
Elevator КМ-114Нх250
Elevator КМ-114НПх250
Elevator КМ-127х250
Elevator КМ-140х320
Elevator КМ-140Нх320
Elevator КМ-146х320
Elevator КМ-168х320
Elevator КМ-168Н/НПх320
Elevator КМ-178х320
Elevator КМ-194х320

Baltalar
Pərli qazma baltaları

Kalibratorlar
Kalibratorlar

Drossel-bağlayıcı qurğu
Drossel-bağlayıcı qurğu

Back to Top

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly